Zanim dziecko pójdzie do szkoły

Jeśli dziecko uczęszczało do przedszkola czy zerówki to pójście do szkoły nie stanowi dla dziecka większej zmiany. Niektóre dzieci z grupy będą uczęszczały z nim, a w międzyczasie pozna nowe. Wychowanie przedszkolne w pewnym stopniu przygotowuje dziecko do dalszej edukacji. Sytuacja jednak radykalnie się zmienia, gdy do tej pory dzieckiem zajmowałaś się sama. Masz przed sobą trudne zadanie, musisz przygotować dziecko do pójścia do szkoły. Szkoła od pierwszych dni stawia dzieciom pewne wymagania, które muszą zostać spełnione. Ich brak, bowiem spowoduje, że dziecko może czuć się gorsze jak i odrzucone przez rówieśników. Dziecko, które rozpoczyna swoją edukację powinno być samodzielne, otwarte na nowe kontakty, nie powinno mieć problemu z rozmawianiem z rówieśnikami. Nawiązywanie kontaktu w szkole jest rzeczą bardzo istotną. Zakres samodzielności powinien obejmować takie rzeczy jak: załatwianie potrzeb fizjologicznych, ubieranie się, jedzenie, wiązanie butów, pakowanie swoich rzeczy itp. Ważne jest, aby dziecko posiadało także pewną wiedzę. Program w szkołach na chwilę obecną jest tak skonstruowany, że dziecko pewne wiadomości musi mieć już przyswojone. Jeśli zatem Twoje dziecko będzie musiało iść za niedługo do szkoły, to pomyśl o wysłaniu go do przedszkola. Dzięki temu nauczy się relacji z rówieśnikami, a także zostanie przygotowany do nowego programu nauczania. Ułatwisz w ten sposób sobie i jemu start.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.