Czym jest bezstresowe wychowanie?

W latach 90. Po przewrocie ustrojowym i napływie zwyczajów kultury zachodniej pojawiła się moda na tzw. bezstresowe wychowanie dzieci. Nowoczesny model wychowania zakłada wychowywanie dziecka bez systemu karania zarówno w sposób słowny jak i cielesny i zaniechanie żelaznej dyscypliny. Jako priorytet wychowania stawia się dawanie dziecku dużej swobody, by mogło się rozwijać, jednak nie oznacza to, że jest pozbawione opieki. Dużo mówi się na temat zalet i wad bezstresowego wychowania, szczególnie tych drugich. Zbyt liberalne podejście rodziców może prowadzić do zupełnie odwrotnych skutków niż zamierzone. Dziecko żyje pod tzw. kloszem otoczone opieką rodziców i przeżywa szok, gdy się z pod niego uwalnia wkraczając w dorosłość. Nieumiejętne stosowanie teorii bezstresowych zaburza rozwój dziecka i wprowadza poczucie chaosu, co jest dobre, a co niewłaściwe. Zbyt surowa dyscyplina powoduje jednak także negatywne skutki i bardziej skłania do buntu, dlatego najważniejsze jest znalezienie złotego środka i nie popadanie ze skrajności w skrajność od despotycznych zakazów po brak całkowitego nadzoru. Bezstresowe wychowanie stawia się, jako powód chuligaństwa i niesforności dzisiejszych nastolatków, jest w tym na pewno trochę racji, jednak nie można uznać tego, jako ogólnej zasady i powodu całego zła na świecie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.