Agresja wśród młodych ludzi

Agresja, jest obecnie zjawiskiem powszechnym, obejmującym swoim zasięgiem środowiska społeczne, grupy wiekowe oraz środowiska szkolne. Problem agresji wśród rówieśników nurtuje psychologów, nauczycieli, uczonych. Niestety, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, co powoduje takie zachowania wśród dzieci i młodzieży. Można pokusić się o stwierdzenie, że młodzi ludzie nie radzą sobie z trudnościami dzisiejszego świata, nie potrafią sami kierować własnym rozwojem, nie posiadają wzorów zachowań ani ideałów, do których mogliby dążyć. Również kryzys wartości w rodzinach, kult silnej jednostki preferowany przez media, prowadzi do zagubienia swojej tożsamości i zatracenia tego, co wartościowe. Młodzi ludzie, nie potrafią ze sobą rozmawiać, nawiązać poprawnego kontaktu interpersonalnego, otaczają się brutalnością i wulgarnym sposobem bycia, co prowadzi do zaburzeń zachowania, braku kierowania się umiejętnościami społecznymi, demoralizacji i wykolejenia. Związku, z czym wprowadzenie programów socjoterapeutycznych, zaradczych staje się jak najbardziej konieczne. Głównym celem takiego programu w pracy z dziećmi agresywnymi staje się wypracowanie metod kontrolowania swojego zachowania oraz technik nie agresywnego rozwiązywania konfliktów. Ważne jest, aby jak najszybciej reagować i zmieniać negatywne zachowania wśród młodzieży. Jest to praca długoterminowa adresowana do grup jak i pojedynczych jednostek.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.