Agresja u dzieci

Młodzi ludzie szukają wsparcia, zrozumienia, akceptacji. Jednym z takich miejsc, jest grupa rówieśnicza. Staje się ona punktem odniesienia dla dzieci i młodzieży, to w niej spędzają najwięcej czasu, wymieniają się informacjami i doświadczeniami. Wydawać, by się mogło, iż w środowisku, które młodzi ludzie sami wybierają i tworzą nie powinno dochodzić do sytuacji ani zachowań agresywnych. Jednak dzieje się inaczej. Grupa, wywiera tak znaczący wpływ i nacisk na swojego członka, iż ten poddaje się regułom, które często zmuszają do złamania zasad rodzinnych, czy też prawa. Grupa może być sprawcą agresji skierowanej wobec jednostki lub wobec innej grupy, również w samej grupie może dochodzić do zachowań agresywnych. U osoby, która doświadcza takich zachowań, mogą pojawić się objawy stresu pourazowego i lęku, kształtuje się w niej poczucie bezradności i niemocy, traci poczucie bezpieczeństwa w takich miejscach, np. jak szkoła. Zaczynają się problemy w nauce, obniżenie koncentracji, wycofanie z kontaktów personalnych, pojawiają się problemy zdrowotne ( bóle brzucha, moczenie, jąkanie). Również w ofierze agresji narasta złość, agresja. Agresor, natomiast utwierdza się w swojej sile i bezkarności. Dlatego działaniami terapeutycznymi mającymi na celu niwelowanie zachowań agresywnych powinny być objęte i ofiary jak i sprawcy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.