Poziom absolwentów liceów ogólnokształcących jest coraz niższy

Niestety patrząc na wykształcenie absolwentów liceów ogólnokształcących można mieć wrażenie, że kolejne roczniki opuszczają szkołę z mniejszym zasobem wiedzy. Przeważająca liczba uczniów liceów nie chce się uczyć a jedynie zdać, a szkołę taką wybrało ze względu na brak alternatywy, szkoły zawodowe zostały zlikwidowane a wybór technikum nie jest zbyt modny. Również jest przekonanie, że bez studiów nie ma możliwości znalezienia dobrej pracy i aby się tam dostać nie ma innej drogi. Wiedza absolwentów liceów jest tak niewystarczająca, że na wielu kierunkach szkół wyższych na pierwszym roku prowadzone są kursy podstawowe aby w ogóle rozpocząć kształcenie na poziomie wyższym a co gorsze absolwenci ci nie są w ogóle zorientowani w wybranym przez siebie kierunku wiedzy. Po zmianie ustroju przed polska oświata otworzyły się drzwi, zaczęły powstawać szkoły prywatne a także również szkoły społeczne. Poziom w szkołach był tak wysoki, że pod tym względem polscy uczniowie przewyższali tych z Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych. Wprowadzenie reformy szkolnej, czyli utworzenie gimnazjum o raz trzyletniej szkoły średniej rozpoczęło powolne obniżanie poziomu absolwentów liceów. To że mamy coraz więcej ludzi z wyższym wykształceniem nie świadczy zupełnie o poziomie ich wiedzy. Zredukowana albowiem została podstawa programowa przedmiotów humanistycznych, obniżono kryteria ocen maturalnych jak również jest coraz mniejsze zaangażowanie rodziców w szkołę swoich dzieci.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.