Dzieci imigrantów w Polskich szkołach

Polska w coraz większym zakresie przyjmuje imigrantów a wraz z nimi ich dzieci, które uczęszczają do polskich szkół. Coraz częściej dzieci: wietnamskie, czeczeńskie, białoruskie czy ukraińskie zasiadają w polskich ławach szkolnych. Warszawa jest miastem, gdzie najczęściej dyrektorzy szkół mają do czynienia z takim zjawiskiem, gdzie uczy się około ośmiuset dzieci z obcym paszportem. W całej Polsce jest ich około trzy i pół tysiąca a główną grupą dzieci imigrantów stanowią Czeczeni. Warszawa a zwłaszcza śródmieście czyli osiedle Za Żelazną Bramą jest miejscem, które zamieszkują Wietnamczycy i właśnie w śródmiejskich szkołach uczą się dzieci wietnamskie. Większość tych dzieci urodziła się w Polsce, są bardzo zdyscyplinowane i zazwyczaj mają dobre oceny, chętnie uczęszczają na dodatkowe zajęcia. Dzieci wietnamskie nie wagarują i zawsze mają odrobiona pracę domową, bardzo chętnie integrują z polskimi dziećmi. Rodzina jednak bardzo dba, aby kultywować język, kulturę i kuchnię, chodzą na dodatkowe zajęcia z języka wietnamskiego. Problemem bardzo częstym jest to, że dzieci imigrantów nie znają języka polskiego, która stanowi poważna barierę i wtedy dyrektorzy muszą improwizować. Zdarza się często, że takie dzieci są marginalizowane i co jest niesprawiedliwe i bardzo krzywdzące. Przecież te dzieci posiadają duży potencjał i możliwości.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.