Czy szkoły z dobrym miejscem w rankingach oferują najlepszych nauczycieli

Szkoły od podstawowej do średniej są umieszczane w rankingach, które mają świadczyć o poziomie nauczania i kwalifikacjach kadry nauczycielskiej. Czy wysoki ranking świadczy o szczególnie dobranym gronie pedagogicznym? Nie koniecznie, chociaż nie jest to wykluczone. Zdarza się jednak, że szkoła z dobrą pozycją w rankingu jest szkołą w której uczą się dzieci lepiej wykształconych i bogatszych rodziców, wiąże się to właśnie z lepszymi wynikami ich dzieci i nie musi to świadczyć o szczególnych zdolnościach uczących ich nauczycieli. Zdarza się i tak, że szkoła zaczyna dobrze wypadać w rankingach i to wpływa na rodziców lepiej sytuowanych i takich, którym zależy na dobrej szkole, aby zdecydowani się na posłanie właśnie tutaj, wtedy zaczyna się to napędzać własną siłą. Albowiem dzieci rodziców, którym zależy na edukacji swojego dziecka będą się uczyły lepiej i tym będą lepsze rankingi. Jeżeli nawet bardzo dobry nauczyciel bardzo starający się i przygotowany merytorycznie do swojej pracy będzie uczył w szkole na terenie, gdzie uczą się dzieci nie koniecznie zainteresowane nauka a na pomoc i współpracę rodziców też nie można liczyć, jego osiągnięcia nie będą zachwycające. Czyli można założyć, że nie koniecznie szkoła z dobrym miejscu w rankingu oferuje najlepszych nauczycieli, jak też że w szkołach o słabym miejscu nie ma dobrych nauczycieli, nie jest to proste przełożenie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.