Bunt jest przejawem dorastania dziecka

Dorastanie dzieci zawsze wiąże się z buntem. Tak naprawdę może on nabierać na sile lub przebiegać spokojnie, bez większych problemów. Jednak bunt jest wynikiem chęci poznania samego siebie i eksploracji świata. Dorosłości należy się nauczyć. Stać też dorastanie dzieci wiąże się z tym, ze poszukują one autorytetów, na których mogliby się wzorować. Te osoby, które stają się dla nich źródłem inspiracji są zależne od wieku. Na początku rozwoju dla każdego dziecka autorytet stanowią rodzice, potem nauczyciele, rówieśnicy, gwiazdy muzyki i filmu. Ludzie, którzy prezentują się w mediach. Dziecko, które dorasta potrzebuje wzorów do naśladowania. Jest to niezbędne na każdym etapie dorastania dzieci i wynika z konieczności znalezienia własnej formy i pozwala na ukształtowanie odpowiedniego światopoglądu, jak również dorosłego człowieka. Dorastanie dzieci nie jest łatwe dla rodziców. Niekiedy bywa tak, że nie starają się oni dostrzegać potrzeb własnego dziecka i faktu tego, że zamienia się ono w dorosłą osobę. Takie ograniczenia powodują, że dziecko zaczyna się buntować w celu zamanifestowania swojej dorosłości. Można oczywiście uniknąć etapu buntu, jeżeli zrozumie się, że ten młody człowiek to zupełnie odmienna jednostka niż jego rodzice. Jest to ułatwienie wejście w dorosłość i nauczenie się prawidłowego funkcjonowania w świecie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.